Tag Archives: pomiar średniej wielkości cząstek

Podstawowe zagadnienia związane z analizą wielkości cząstek

Pomiar średniej wielkości cząstek http://nanoczastki.pl/pomiar-sredniej-wielkosci-czastek/ wykorzystywany jest obecnie w bardzo szerokim przekroju branż o różnej charakterystyce. Możemy spotkać się z nim w budownictwie, gazownictwie, geologii, farmacji, ochronie środowiska czy też w metalurgii. W wymienionych powyżej gałęziach przemysłu, pomiar ten odgrywa niezwykle ważną rolę, polegającą na kontroli jakości już na początkowych etapach produkcji, ale także podczas oceny gotowego już wyrobu. W związku z tym popyt na urządzenia mogące wykonywać takie