Spadek – przyjąć czy odrzucić?

Gdy znajdujemy się w kręgu spadkobierców, czyli osób, które mogą otrzymać spadek po spadkodawcy, możemy zarówno spadek ten przyjąć, jak i odrzucić. Czym jest przyjęcie spadku, a czym jest jego odrzucenie?

 

Spadkiem określa się ogół praw oraz obowiązków, które posiadane są przez spadkodawcę i w momencie jego śmierci przechodzą na spadkobierców, czyli na jego następców prawnych.

 

Gdy spadek przekazywany jest od spadkodawcy do spadkobiercy albo spadkobierców, ma miejsce dziedziczenie.

 

W Polsce kwestie spadkowe regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego. Są dość złożone, dlatego wtedy, gdy chodzi o spadki Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/spadki/ oraz w innych miejscowościach, spadkobiercy często korzystają z pomocy prawnej.

 

Spadek – nie tylko aktywa, ale i pasywa

Zwykle myślimy, że uzyskanie spadku to szansa na szybkie wzbogacenie się. Rzeczywiście, jest to możliwe, ale tylko w sytuacji, gdy spadek zawiera dużo aktywów, na przykład pieniądze, nieruchomości i inne mienie.

 

Zdarza się jednak, że spadek jest też obciążony długami, czyli zawiera pasywa. W takim przypadku jego przyjęcie może oznaczać początek poważnych kłopotów finansowych.

 

W skład spadku mogą wchodzić:

·        oszczędności zgromadzone przez spadkodawcę

·        nieruchomości spadkodawcy, na przykład dom, mieszkanie, działka

·        ruchomości należące do spadkodawcy – samochód, wyposażenie domu i inne

·        prawa rzeczowe jak użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka

·        zobowiązania, na przykład wierzytelności z umów jak umowa kredytowa, pożyczkowa

 

W związku z tym sam fakt, że otrzymujemy spadek, nie musi wcale oznaczać, że otrzymujemy wraz z nim sporą sumę, jako że w skład masy spadkowej mogą wchodzić zarówno aktywa, jak i pasywa.

 

Jednak spadkobiercy nie muszą wcale przyjmować spadku z długami. Polskie prawo dopuszcza trzy metody postępowania w związku z otrzymaniem spadku, a mianowicie są to:

 

·        przyjęcie spadku wprost

·        przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe

·        odrzucenie spadku

 

Co dokładnie kryje się pod tymi terminami i na co najlepiej się zdecydować?

 

Przyjęcie spadku wprost

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca przyjmuje przysługujący mu spadek w pełni – zarówno z jego aktywami, jak i pasywami.

 

Kiedyś przyjęcie spadku wprost odbywało się z urzędu, czyli jeśli spadkobierca nie zgłosił chęci skorzystania z dwóch pozostałych opcji, mógł odziedziczyć zarówno aktywa, jak i pasywa. Obecnie nie jest to już obowiązujący przepis prawny.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W tym przypadku spadek przyjmowany jest z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Aktualnie jest to opcja „domyślna”, czyli jeśli nie zrobimy niczego, spadek przyjmiemy w taki właśnie sposób.

 

W tym przypadku konieczne jest ustalenie wysokości pasywów. Gdy są one wyższe od aktywów, wtedy spadkobierca nie otrzymuje niczego – także długów spadkowych. Gdy są niższe, może otrzymać nadwyżkę.

 

Odrzucenie spadku

W tym przypadku całkowicie odrzucamy spadek, czyli nie dziedziczymy niczego. Spadek przechodzi na kolejnego spadkobiercę.

 

Jeśli chodzi o spadki Zielona Góra to jedno z miast, gdzie można skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie.