Podstawowe zagadnienia związane z analizą wielkości cząstek

Pomiar średniej wielkości cząstek http://nanoczastki.pl/pomiar-sredniej-wielkosci-czastek/ wykorzystywany jest obecnie w bardzo szerokim przekroju branż o różnej charakterystyce. Możemy spotkać się z nim w budownictwie, gazownictwie, geologii, farmacji, ochronie środowiska czy też w metalurgii. W wymienionych powyżej gałęziach przemysłu, pomiar ten odgrywa niezwykle ważną rolę, polegającą na kontroli jakości już na początkowych etapach produkcji, ale także podczas oceny gotowego już wyrobu. W związku z tym popyt na urządzenia mogące wykonywać takie zadanie jest niezwykle duże. Każda firma zajmująca się produkcją odpowiednich produktów powinna posiadać takie urządzenie. Jeżeli jednak go nie ma, a pomiar wielkości cząstek wykonuje jedynie sporadycznie, można takie zadanie zlecić firmie zewnętrznej lub osobie prywatnej, która taką analizę może wykonać nawet online.
Literatura naukowa mówi o tym, iż pomiar średniej wielkości cząstek korzysta przede wszystkim z dwóch elementarnych zjawisk z badań optycznych, a mowa tu dokładnie o dyfrakcji oraz o absorpcji. Każde z nich związane jest z przechodzeniem światła niespolaryzowanego przez cząsteczki ciał stałych. Dzisiejsze narzędzia, które służą do wykonywania tego typu pomiary pozwalają na pełną automatyzację całego procesu oraz na automatyczne opracowanie danych. Nie powinno się jednak w zupełności zawierzać możliwościom technologii i samemu sprawdzać dane, które otrzymane zostały od programu.
Aby pomiar średniej wielkości cząstek był jak najbardziej optymalny oraz rzeczywisty należy pamiętać o wyborze urządzenia, które posiada odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli na dokładną analizę oraz na przetworzenie wszystkich uzyskanych danych. Należy także pamiętać o odpowiednim przygotowaniu próbki, oraz korzystaniu z próbek reprezentatywnych, które oddają właściwości całego badanego materiału.