Na czym polega dynamiczne rozpraszanie światła

Metoda, znana jako dynamiczne rozpraszanie światła http://nanoczastki.pl/dynamic-light-scattering/ należy do jednych z najbardziej znanych technik wykorzystywanych do analizy wielkości cząstek. Razem z nią, w grupie badań tego typu można spotkać się z analizą sitową, która przynosi równie zadowalające efekty. Badacze oraz naukowcy jednogłośnie potwierdzają, że wszystkie dostępne i możliwe metody są skuteczne, jednak tylko w momencie gdy próbka jest odpowiednio przygotowana. Powinna ona być oczyszczona w odpowiedni sposób, tak aby można było uzyskać najbardziej wyraźne i dokładne wyniki.
Dynamiczne rozpraszanie światła jest metodą, która polega na badaniu wielkości cząstek, które są zdyspergowane w cieczy. W tej technice wykorzystuje się światło lasera, które opiera się na danej cząsteczce i jest przez nią rozpraszane. To rozproszone światło odbierane jest za pomocą detektora. Sygnał odbierany przez detektor zmienia się na skutek ciągłych drgań cząstek wywołanych ruchami Browna. Dzięki temu możliwe jest dokładne obliczenie wielkości cząstek przy użyciu równania Stokesa-Einsteina. Wiele urządzeń wykonujących analizę wielkości cząstek opiera się także na opatentowanej technice NIBS, która wykorzystuje detektor ustawiony pod kątem 173 stopni. Takie rozwiązanie pozwala na najwyższą czułość urządzenia oraz umożliwia pomiary w bardzo wysokich stężeniach.
Tego typu badania, związane z analizą wielkości cząstek wykorzystywane są w bardzo wielu gałęziach przemysłu oraz w wielu branżach. Do najbardziej podstawowych możemy zaliczyć farmację, geologię, budownictwo, gazownictwo czy ochronę środowiska. W tych branżach analiza wykonywana jest już na jednym z pierwszych etapów produkcji oraz w ostatnim jej etapie, gdy wdrażany jest gotowy już produkt. Dynamiczne rozpraszanie światła jest metodą, która może przynieść bardzo dobre wyniki, które mogą przynieść oczekiwane efekty pracy.