Metoda wielkości analizy cząstek

Analiza wielkości cząstek oraz nanocząstek to badanie, które wykonywane jest przez wiele przedsiębiorstw z różnorodnych gałęzi przemysłu. Możemy spotkać się z nim w branży związanej z metalurgią, farmacją, ochroną środowiska, gazownictwem oraz budownictwem. Do takiego badania można podejść przy pomocy różnego rodzaju metod. Jednymi z najpopularniejszych są analiza sitowa oraz dynamiczne rozproszenie światła http://nanoczastki.pl/dynamic-light-scattering/. Właśnie o tej drugiej metodzie chcemy powiedzieć nieco więcej, gdyż coraz częściej to właśnie ona jest wybierana do tego rodzaju zadania.
DLS, czyli właśnie dynamiczne rozproszenie światła to szeroko rozpowszechniona metoda badania wielkości cząstek, które są zdyspergowane w cieczy. Na daną cząsteczkę wpływa światło lasera, które następnie jest w niej rozpraszane. Te rozproszone wiązki światła są przechwytywane przez odpowiednio przygotowany detektor. Sygnał na tym detektorze zmienia się na skutek tego, iż cząstki cały czas drgają dzięki ruchom Browna. Technika ta pozwala na zmierzenie szybkości poruszania się cząstek, z czego następnie można obliczyć wielkość cząstek przy użyciu równania Stokesa-Einstenia. Jest to badanie, które wykorzystuje technikę NIBS. Ta opracowana i opatentowana metoda polega na ułożeniu detektora pod kątem 173 stopni. Takie posunięcie pozwala na uzyskanie pomiarów w wysokich stężeniach, a także daje gwarancję największej czułości.
Analiza wielkości cząstek poszczególnych produktów jest badaniem, które wymaga odpowiedniego przygotowania. Naukowcy są zgodni co do konieczność wybrania jak najbardziej reprezentatywnej próbki. Ważne jest to, aby była ona odpowiednio przygotowana do danego badania, aby móc uzyskać efekty, które będą zgodne z rzeczywistością. Ciekawostką jest fakt, iż dynamiczne rozproszenie światła to metoda, którą może wykonać konkretne przedsiębiorstwo lub osoba prywatna na życzenie. W takim momencie badanie odbywa się online.