Jak wyglądają kursy pierwszej pomocy warszawa?

Cele przedsięwzięcia jakim są kursy pierwszej pomocy warszawa jest np. przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji swoich zadań z obszaru ratownictwa podczas akcji ratowniczych, a w tym przede wszystkim udzielenia osobom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu danego zdarzenia aż do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Zakres tematyczny kursów obejmuje szereg zajęć które mają dostarczyć uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat pierwszej pomocy. Kursy pierwszej pomocy warszawa zawierają zatem zajęcia z organizacji ratownictwa medycznego – podstawy prawne. Ponadto obejmują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia. Na zajęciach uczestnicy uczą się także o zestawach ratowniczych oraz dezynfekcji sprzętu. Kursy pierwszej pomocy warszawa obejmują także elementy anatomii i fizjologii, ocenę poszkodowanego, a także badanie wstępne oraz szczegółowe. Ważnym zagadnieniem jest poszkodowany nieprzytomny. Uczestnicy uczą się jak postępować w takiej sytuacji. Ponadto dokonują resuscytacji (dotyczy to dorosłych, dzieci, niemowląt, noworodków oraz sytuacji szczególnych). Uczestnicy szkoleń poznają zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną, a także pomoc w przypadku wstrząsu. Poznają także inne stany nagłe takie jak drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, także udar mózgowy, zatrucia czy podtopienie. Do tego poznają urazy mechaniczne i obrażenia takie jak złamania, zwichnięcia, skręcenia, a także krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha czy kręgosłupa i głowy i kończyn. Ważnym zagadnieniem są również urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe oraz akty terroru. Kursanci poznają taktykę działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, a także segregację wstępną, kartę udzielonej pomocy czy logistykę. Kursy pierwszej pomocy warszawa obejmują także często ewakuację ze strefy zagrożenia, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadkach symulowanych oraz psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.