Integracja sensoryczna ćwiczenia i zabawy a stosowanie współczesnych metod

Integracja sensoryczna ćwiczenia i zabawy to stosowanie wielu współczesnych metod we współpracy z najmłodszymi!

Metoda H.C. Gunzburga służy ona do oceny postępu w rozwoju społecznym osób upośledzonych umysłowo, lecz w zależności od stopnia upośledzenia. Inwentarz zaliczany jest do metod psychometrycznych, a jego głównym zadaniem jest cel diagnostyczny. Został on stworzona z myślą o psychologach jak i wychowawcach, którzy pracują z dziećmi upośledzonymi umysłowo, odczuwających brak programów przeznaczonych tylko dla takich dzieci, opierałby się na rozeznaniu w indywidualnych możliwościach dziecka jak również ukazywałyby, co konkretnie w określonym przypadku można by z nim osiągnąć. Jest to doskonała metoda – integracja sensoryczna ćwiczenia i zabawy http://www.trampolina-dzieci.pl/stymulujemy-dzieciece-zmysly/ przebiegają wtedy bez najmniejszych zastrzeżeń.

Opracowanie, którego dokonał Gunzburg składa się z dwóch rodzajów metod. Pierwsza to metoda przeznaczona dla wszystkich upośledzonych umysłowo, zaś druga to metoda uzupełniająca, specjalna skierowane do osób z zespołem Downa oraz dla osób dorosłych o głębokim upośledzeniu. W polskiej wersji opracowane zostały zasadnicze metody. Integracja sensoryczna ćwiczenia i zabawy chętnie wykorzystuje tego typu metody.

Całość przedstawianej metody składa się z czterech podręczników, trzy pierwsze to inwentarze do oceny postępu w rozwoju społecznym PAC- Progress Assessment Chart i skali osobowej oceny PAS- Personal Assessment Scale, czterech całkowicie oddzielnych diagramów z danymi osobowymi badanej osoby pod każdym z diagramów, trzech tabel, które zawierają polskie wagi statystyczne, które zostały obliczone dla zadań poszczególnych PAC, ale równie trzech diagramów ze średnimi wynikami jakie zostały uzyskane w populacji polskiej. Populacja o zróżnicowanym stopniu upośledzenia bardzo rzadko znajdują się w jednej instytucji. Powstały szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i szkoły dla umiarkowanie oraz znacznie upośledzonych, jak również domy opieki przeznaczone dla osób upośledzonych umysłowo lecz w stopniu głębokim. Zatem inwentarze PAC odnoszą się do poszczególnych stopni upośledzenia i są zgodne z etapami rozwojowymi. Następne to inwentarz PPAC, które są dla osób głęboko upośledzonych umysłowo, PAC-1 – do osób umiarkowanie i znacznie upośledzonych, a PAC-2 do osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Koniecznie trzeba pamiętać, iż nie należy sztywno trzymać się tego schematu, ponieważ realizacja konkretnego programu będzie zależała od możliwości dziecka w odniesieniu do integracja sensoryczna ćwiczenia i zabawy.

Przedstawiając integrację sensoryczną ćwiczenia i zabawy miejmy na uwadze, że w obecnej chwili inwentarze PAC-1, PAC-2 wydawane są w połączeniu ze skalą PAS, tak by ocenę umiejętności społecznych połączyć z oceną cech osobowości. Pozwala to na uzyskanie pełniejszego obrazu funkcjonowania społecznego badanej osoby. Wyróżnia się cztery dziedziny cech w podskalach osobowej oceny PAS, są to:

cechy wyrażające trudność w przystosowaniu osobniczym, cechy, które wyrażają samodzielność w działaniu, cechy pozwalające na wyrażanie stosunku do innych osób czy cechy charakterologiczne.

 Każda z wyżej wymienionych cech ocenia się według skali pięciostopniowej – od sytuacji korzystnej najmniej i ocenianej jako 1 , aż do sytuacji pożądanej -ocenianej jako 5. Skala PAS jest to program pracy rewalidacyjnej w zakresie wszelkich cech, w których to osoba upośledzona umysłowo nie uzyskała poziomu 5 punktów. Tak w PAC jak również w PAS posiadany jest diagram, który znacznie ułatwia odnotowanie zebranych wyników badanego oraz bardzo szybką orientację w tym nad czym konkretnie mamy pracować.

Jednak istnieje znacznie łatwiejszy sposób w dokonywaniu porównań. Diagram badanej osoby z którą aktualnie się pracuje, trzeba porównać z diagramem średnim. Zaś diagram średni mówi o tym jaki procent badanych osób wykonuje dane zadanie. Obecnie są trzy diagramy średnie, i to po jednym dla PPAC i PAC-1 oraz PAC-2.