Iniekcja jako metoda osuszania murów

Wilgoć na ścianach jest poważnym problemem w budynkach. Jeśli wilgoć utrzymuje się w dłuższym okresie czasu może to negatywnie wpływać na zdrowie użytkowników budynku. Niezbędne jest z tego powodu decydowanie się na takie prace budowlane, które pozwalają na ograniczenie występowania wilgoci w budynkach.

 

Wilgoć w budynkach może występować zarówno w budynkach realizowanych przy zastosowaniu starszych technologii budowlanych, jak też w nowych budynkach. Często problemem jest niewłaściwie wykonana izolacja. Natomiast w przypadku nowych domów najczęściej problemy z zawilgoceniem ścian pojawiają się w wyniku błędów wykonawczych, gdzie niezbędne jest zastosowanie odpowiednich metod pozwalających na odtworzenie prawidłowej izolacji fundamentów. Najczęściej stosowane są metody osuszania ścian, które nie wymagają ingerowania w konstrukcję budynków. Do takich metod zaliczana jest między innymi iniekcja pozioma. Jest to metoda osuszania, która pozwala na stworzenie warstwy, która odcina podciąganie wilgoci z gruntu. Tego rodzaju metody osuszania, gdy mogą być zastosowane ograniczają konieczność wykonywania poważnych remontów budynków, a jednocześnie pozwalają na zachowanie odpowiedniej skuteczności.

 

Stosowania iniekcji poziomych

Odtworzenie izolacji poziomych stosując takie rozwiązanie jak iniekcja pozioma pozwala na ograniczenie kosztów poprawiania izolacji w budynkach. Zastosowanie iniekcji wymaga jednak określenia, czy tego rodzaju metoda będzie skuteczna przy zastosowaniu w określonych warunkach. Ważne jest z tego powodu określenie czy iniekcja nie tylko może być zastosowana, ale również czy będzie skuteczna. Konieczne jest również określenie mieszanki chemicznej do zastosowania przy iniekcji, co pozwala na uzyskanie skutecznego osuszenia budynków. Iniekcja opiera się na wstrzykiwaniu odpowiednich preparatów w głąb murów budynku, co ma na celu zablokowanie podciągania wody.

 

Różne technologie

Przy iniekcjach stosowane są różne technologie, co dotyczy zarówno różnych typów iniekcji, a także różnych mieszanek, które stosowane są jako preparaty wprowadzane do murów. Do wykonania takich prac budowlanych dobrze jest wybierać takie firmy, które mają odpowiednie doświadczenie na rynku realizowania prac budowlanych przy iniekcjach. W takich firmach można liczyć na stosowanie różnych metod iniekcji, co pozwala takim firmom na znacznie lepsze dopasowanie poszczególnych metod iniekcji do danego budynku. Jednocześnie jakość wykonania prac iniekcyjnych przy osuszaniu budynków również ma znaczenie z punktu widzenia uzyskania skutecznego osuszenia budynku.